TRIBINA: PREDUZETNIŠTVO U SPORTU

Projekat Stvarajmo sportiste se ogledao u organizovanju besplatnih aktivnosti za decu školskog uzrasta na otvorenim terenima. Cilj je bio omogućiti deci koja žele da se bave sportom, a nemaju finansijskih uslova, da imaju tu mogućnost nadomak svoje kuće i to besplatno. U saradnji sa Srpskim savezom profesora fizičkog vaspitanja i sporta (SSPFVS) i Udruženjem trenera, zaposlili smo profesore fizičkog vaspitanja i trenere, koji su stručno organizovali treninge za decu pomenutog uzrasta i svojim znanjem omogućili da imaju kvalitetan trenažni proces.

PORTRET: RANKO ŽERAVICA

Izložba: Kamp Aleksandra Nikolića - Zlatibor.
Izložba: Žeravica svetske košarke - Beograd