Okrugli sto:
Preduzetništvo u sportu-Sinergija znanja, sporta i privrede

Okrugli sto „Preduzetništvo u sportu-Sinergija znanja, sporta i privrede“, održan je u Beogradu, 26. Juna 2017. godine u Beogradu, koji je organizovan od strane Visoke škole za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, Fondacije sporta mladih i Srbija startapa, a u saradnji sa Privrednom komorom Srbije.

Učesnici okruglog stola istakli su značaj teme preduzetništva u sportu i, svesni činjenice i ograničenih mogućnosti državne podrške za razvoj sporta i spremnosti za inovacije i nove poslovne modele koji će doprineti samofinansiranju i održivosti sporta, dali predloge i sugestije za dalje inicijative i složili se u sledećem:

1. SARADNjA SA JAVNIM INSTITUCIJAMA
2. PROMOCIJA PREDUZETNIŠTVA U SPORTU
3. EDUKACIJA
4. POZITIVAN UTICAJ SPORTA NA DRUŠTVENU ZAJEDNICU
5. RAZVOJ RAZLIČITIH OBLIKA PREDUZETNIŠTVA U SPORTU
6. FINANSIRANjE
7. AKCIONI PLAN ŠKOLE PREDUZETNIŠTVA U SPORTU

Božidar Maljković
predsednik Olimpijskog komiteta Srbije

Zoran Mićović
predsednik Paraolimpijskog komiteta Srbije

Bratislav Bata Đorđević
Fondacija sporta mladih

Viktor Nikolić
predsednik UO veslačkog saveza Srbije

Direktorka sektora preduzetništva Privredne komore Srbije, Branislava Simanić, pozdravila je prisutne i istakla značaj održavanja okruglog stola na temu preduzetništvo u sportu u Privrednoj komori Srbije, jer komora snažno podržava preduzetnike pre svega kroz čitav niz usluga koje doprinose unapređenju poslovanja preduzetnika.
Bratislav Bata Đorđević, dugogodišnji sportski radnik i inicijator sportskih događaja, istakao je da je saradnja sporta i privrede i njihovo udruživanje od presudne važnosti za samoodrživost sporta i sportske industrije, samozapošljavanje u sportu i otvaranje novih radnih mesta.
Tatjana Kalezić, direktorka Srbija startapa, navela je da je značaj sporta za društvenu zajednicu nemerljiv i da se svaki dinar uložen u sport vraća dvostruko kroz zdravlje nacije, smanjenje stepena obolelih od kancera, dijabetesa, srčanog i moždanog udara, kvalitet ljudskog potnecijala i volonterizam.
Dušan Cogoljević, osnivač Visoke škole za poslovnu ekonomiju i preduzetnišo, u okviru fakulteta neguje sport kod studenata koji postižu vrhunske sportske rezultate. Istakao je mogućnost saradnje sa Paraolimpijskim komitetom Srbije u vezi sa stipendiranjem školovanja sportista osoba sa invaliditetom.
Edita Kastratović, profesorka menadžmenta, naglasila je da je sticanje praktičnih znanja, paralelno sa teoretskim, put ka ostvarenju uspešne preduzetničke karijere. Škola preduzetništva u sportu počinje rad sa prvom grupom polaznika u septembru, a uskoro ćemo uvesti i programe za pisanje projekata u sportu i sponzorstva u sportu.

Učesnici okruglog stola

Predstavnici javnih institucija, obrazovnih institucija, sportskih društava, asocijacija i klubova, organizacija za podršku i razvoj preduzetništva, predstavnici Privredne komore Srbije, Košarkaškog saveza Srbije, Basket grupa, Tekvondo asocijacija Srbije, Karling savez Srbije, Vazduhoplovni savez Srbije, Sport za sve, Teniski savez Srbije, Rukometni savez Srbije, UPFK, U.SSS, OOOL Trećeg doba, SAPO, Košarkaškog kluba NIPON, mediji Televizija SOS kanal, Politika, Sbet marketing, zatim Rukometni savez Srbije, Sportski centra TORLAK, Fudbalskog saveza Srbije, Dečija fudbalska asocijacija Mini-maksi liga, BDO, SOS DžUDO, SOS, Politike, Tehnokratije, Esport saveza Srbije, Matematičke gimnazije, Sportskog centra VIZURA, Srpskog dragon boat saveza, Sportski savez Niš, Muzeja sporta, Fkulteta sporta i fizičkog vaspitanja, Sportskog centra Dinamik, Planinarskog saveza, Džetski saveza Srbije, Saveza Srbije za bolju budućnost, Veslačkog saveza Srbije, Atletskog saveza Srbije, Saveza skokova u vodu Srbije, Železničara Vrbas, Gimnastičarski klub Ritam, Košarkaški klub Dinamik, Euroedžpers doo, Kompanija Biomelem, Vaterpolo kompanija, Visoka škola poslovne ekonomije i preduzetništva, Organizacija Srbija startap i Fondacija sporta mladih.