Svi zajedno - za mlade u sportu

O nama

Fondacija sporta mladih je osnovona 27.03.2014. od strane Udruženja državnih reprezenentativaca Srbije – UDRS i Udruženja za tržišne komunikacije Srbije – UEPS kao neprofitna i nedobitna organizacija koja se bavi humanitarnim radom. Projekti se ogledaju u sprovođenju sportskih aktivnosti za decu, omladinu i osobe ometene u razvoju gde se akcenant stavlja na razvijanje sportskog duha, sportskog načina života i zdrave socijalizacije.

MISIJA

Misija Fondacije sporta mladih je da kroz sport deci, omladini i osobama sa posebnim potrebama omogući da imaju kvalitetniji život i zdraviju budućnost.

Statut Fondacije sporta mladih - STATUT